Đăng nhập
Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : liên hệ

Số lượng    

Lượt xem: 150

Đại lý phân phối Klinger tại Vietnam
C-4243/C-4400/C-4430/C-4500/C6327/C-8200 website: lien he :0938.945.821
Sheet Products KLINGER®top-graph_Model 2000/2800 Wed : http://duongtrieuanh.mov.mn/
Sheet Products KLINGER®top-chem_Model 2000/2003/2005
Sheet Products KLINGER®soft-chem Wed : http://duongtrieuanh.mov.mn/
Sheet Products_ KLINGERgraphite laminates Klinger Vietnam distributor
Model PSM-AS/SLS/H/HL Wed : http://duongtrieuanh.mov.mn/
Sheet Products KLINGERstatite Model 80.090 /84.070 website: lien he :0938.945.821
Sheet Products KLINGERcork Klinger Vietnam distributor
Model MR31+ /ACN60+ /NP50+ Wed : http://duongtrieuanh.mov.mn/
Gasket Soft Cut Gaskets Klinger Vietnam distributor
Gasket Spiral Wound Gaskets Model Wed : http://duongtrieuanh.mov.mn/ R /CR /CRIR /CRIR/PTFEinner_ring /CRIR/Graphite
RHD /R/Graphite_Facing /HTX/For_Heat_Exchangers /RIR Wed : http://duongtrieuanh.mov.mn/
Gasket Metallic Gaskets Model 104 /180 /181/106 website: lien he :0938.945.821
Gasket Semi-Metallic Gaskets Klinger Vietnam distributor
Model 104G /108 /100 /101 /102 /103 /105 /107 Wed : http://duongtrieuanh.mov.mn/
Gasket_CammprofileGaskets_Type109/LA1 /Type109/LA2 /
Đại lý phân phối Klinger tại Vietnam
Gasket Ring Type Joints_ R-Oval /R-Octagonal /RX /BX Wed : http://duongtrieuanh.mov.mn/
Gasket PTFE VIRGIN-PTFE/Klinger Threadseal Tape / Envelope
Type / Machined PTFE Gaskets Wed : http://duongtrieuanh.mov.mn/
Components /KLINGERSealex /KLINGERtop-chem /KLINGER soft-chem
Gasket Flange Insulation Sets website: lien he :0938.945.821
Model E-Full_Face /F-Raised_Face /D-Ring_Groove Wed : http://duongtrieuanh.mov.mn/
Gasket Baffle Seals Klinger Vietnam distributor
Gasket Compression Packings website: lien he :0938.945.821
Style 2001 /K10 /K13DL / K25 /K44 /K54F / K55 /K4307 / K3222
/K3222W /K4322 /K4333/ Style 396/ Style 396C /Style 390 / Wed : http://duongtrieuanh.mov.mn/
Đại lý phân phối Klinger tại Vietnam
Fluid Control Klinger Piston Valves website: lien he :0938.945.821
Fluid Control Klinger Ball Valves website: lien he :0938.945.821
Fluid Control Klinger Level Gauges Wed : http://duongtrieuanh.mov.mn/
Fluid Control Klinger Level Gauges Klinger Vietnam distributor
Spray Shields website: lien he :0938.945.821
Compensators Wed : http://duongtrieuanh.mov.mn/
Pack-RYT Klinger Vietnam distributor
Đại lý phân phối Klinger tại Vietnam


Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Số sản phẩm : 0
Thành tiền : VND
Xem giỏ hàng

Contact : Võ Minh Triều .Phone : 0906 815 828
E Mail 1 : info@duongtrieuanh.com
Email 2 : minhtrieuvo1087@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG TRIỀU ANH
Địa chỉ : Số 1, đường 5, Khu nhà ở Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM
Tel : 028 3636 28 85 . Fax : 028 3636 28 85
MST : 0313.977.322 .
Website : http://duongtrieuanh.com/

Tự tạo website với Webmienphi.vn