Đăng nhập
Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : liên hệ

Số lượng    

Lượt xem: 45
Đại lý phân phối Pyrocontrole tại Viet Nam
Pyrocontrole Viet NamTHYRITOP 30, 3 PHASES CUT-OFFS, 400V, MODEL HRL1
http://duongtrieuanh.mov.mn/THYRITOP 30, 3 PHASES CUT-OFFS, 400V, MODEL HRL1
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.comSTATOP 9604 - RTD
Pyrocontrole Viet NamPDM INPUT/OUTPUT MODULES
Pyrocontrole Viet NamTHYRITOP 300, 3 PHASES, 600V, MODEL HRLP2
http://duongtrieuanh.mov.mn/STATOP 2415 - LOGIC OUTPUT, RELAY ALARM
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.comTHYRITOP 30, 1 PHASE CUT-OFF, 230V, MODEL H1
Pyrocontrole Viet NamSTATOP 489630 - Sortie ana. 0-10V, Alarme relais
Pyrocontrole Viet NamTHYRITOP 20, 1 PHASE CUT-OFF, 400V, MODEL HRL1
http://duongtrieuanh.mov.mn/THYRITOP 40, 3 PHASES CUT-OFFS, 690V
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.comTHYRITOP 30, 2 PHASES CUT-OFFS, 500V, MODEL HRL1
Pyrocontrole Viet NamTHYRITOP 30, 3 PHASES CUT-OFFS, 400V, MODEL HRL1
Pyrocontrole Viet NamTHYRITOP 30, 3 PHASES CUT-OFFS, 400V, MODEL HRL1
http://duongtrieuanh.mov.mn/THYRITOP 30, 3 PHASES CUT-OFFS, 400V, MODEL HRL1
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.comSTATOP 9604 - RTD
Pyrocontrole Viet NamPDM INPUT/OUTPUT MODULES
Pyrocontrole Viet NamTHYRITOP 300, 3 PHASES, 600V, MODEL HRLP3
http://duongtrieuanh.mov.mn/STATOP 2415 - LOGIC OUTPUT, RELAY ALARM
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.comTHYRITOP 30, 1 PHASE CUT-OFF, 230V, MODEL H2
Pyrocontrole Viet NamSTATOP 489630 - Sortie ana. 0-10V, Alarme relais
Pyrocontrole Viet NamTHYRITOP 20, 1 PHASE CUT-OFF, 400V, MODEL HRL2
http://duongtrieuanh.mov.mn/THYRITOP 40, 3 PHASES CUT-OFFS, 690V
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.comTHYRITOP 30, 2 PHASES CUT-OFFS, 500V, MODEL HRL2
Pyrocontrole Viet NamTHYRITOP 30, 3 PHASES CUT-OFFS, 400V, MODEL HRL1
Pyrocontrole Viet NamTHYRITOP 30, 3 PHASES CUT-OFFS, 400V, MODEL HRL1
http://duongtrieuanh.mov.mn/THYRITOP 30, 3 PHASES CUT-OFFS, 400V, MODEL HRL1
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.comSTATOP 9604 - RTDPhản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Số sản phẩm : 0
Thành tiền : VND
Xem giỏ hàng

Contact : Võ Minh Triều .Phone : 0906 815 828
E Mail 1 : info@duongtrieuanh.com
Email 2 : minhtrieuvo1087@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG TRIỀU ANH
Địa chỉ : Số 1, đường 5, Khu nhà ở Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM
Tel : 028 3636 28 85 . Fax : 028 3636 28 85
MST : 0313.977.322 .
Website : http://duongtrieuanh.com/

Tự tạo website với Webmienphi.vn