Đăng nhập
Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : liên hệ

Số lượng    

Lượt xem: 96

CÔNG TY TNHH DƯƠNG TRIỀU ANH

Địa Chỉ : 85/4F  Tam Dong, Thoi Tam Thon, Hoc Mon, HCM, Viet Nam

Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com

Điện thoại : 0938.945.821

Skype: vo.minhtrieu5828

Wed : http://duongtrieuanh.mov.mn/

 

Đại lý phân phối Fuso Seiki tại Viet Nam
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : ST-5
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : ST-6
Fuso Seiki  Viet Nam Model : STA-5
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model :  STA-5N
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : STA-6
Fuso Seiki  Viet Nam Model : STA-6N
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : STS-5
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : STS-6
Fuso Seiki  Viet Nam Model : ST-5P
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : ST-5C
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : ST-5W
Fuso Seiki  Viet Nam Model : ST-6W
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : ST-5R
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model :  ST-6R
Fuso Seiki  Viet Nam Model : ST-5L
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : ST-6L
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : STA-1
Fuso Seiki  Viet Nam Model :  STA-6R
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model :  STS-1
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : STS-6R
Fuso Seiki  Viet Nam Model :  ST-5SK 
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model :  ST-6SK
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model :  ST-5RW
Fuso Seiki  Viet Nam Model : · ST-6RW
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : HM-1
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : HM-6
Fuso Seiki  Viet Nam Model : HM-1W
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : HM-4
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : HM-3
Fuso Seiki  Viet Nam Model : HM-3P
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model :  HM-6R
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : HM-3W
Fuso Seiki  Viet Nam Model : HM-3L
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : HM-6L
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : HM-3K
Fuso Seiki  Viet Nam Model : HM-3KW
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : HM-5
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : PR-20
Fuso Seiki  Viet Nam Model : PR-20C
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : PR-30
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : PR-30C
Fuso Seiki  Viet Nam Model :  PR-30W
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model :  DS-1F Standard type
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : AW-2F Dual-spray type
Fuso Seiki  Viet Nam Model : DS-1R Standard type
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : DU-2R Free-rotation type
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : AW-2R Dual-spray type
Fuso Seiki  Viet Nam Model : DS-1S Standard type
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : DU-2S5 Free-rotation type
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : AW-2S5 Dual-spray type
Fuso Seiki  Viet Nam Model : DS-1W Standard type
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : DU-2W4 Free-rotation type
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : AW-2W4 Dual-spray type
Fuso Seiki  Viet Nam Model : DS-1L30 Large-orifice type
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : DU-2L30 Designed for pressure feeding
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : AW-2L30
Fuso Seiki  Viet Nam Model : HM-3-PPS
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : ST-8
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : HM-6RW-L140
Fuso Seiki  Viet Nam Model : 112A 
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : 112B
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : 113C
Fuso Seiki  Viet Nam Model : 303C
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : 212A 
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : 212B
Fuso Seiki  Viet Nam Model : 213C
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : 312B
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : 313C
Fuso Seiki  Viet Nam Model : 013G
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : 033G
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : GP-S1
Fuso Seiki  Viet Nam Model : GP-1
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : GP-2 
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : ES-6
Fuso Seiki  Viet Nam Model : ES-8
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : GU-6
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : RS-506N
Fuso Seiki  Viet Nam Model : RS-507N
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : RS-508N

Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Số sản phẩm : 0
Thành tiền : VND
Xem giỏ hàng

Contact : Võ Minh Triều .Phone : 0906 815 828
E Mail 1 : info@duongtrieuanh.com
Email 2 : minhtrieuvo1087@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG TRIỀU ANH
Địa chỉ : Số 1, đường 5, Khu nhà ở Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM
Tel : 028 3636 28 85 . Fax : 028 3636 28 85
MST : 0313.977.322 .
Website : http://duongtrieuanh.com/

Tự tạo website với Webmienphi.vn