Đăng nhập
Cấu hình chữ chạy để sử dụng chức năng này

Click vào ảnh lớn để zoom

Giá : liên hệ

Số lượng    

Lượt xem: 49

CÔNG TY TNHH DƯƠNG TRIỀU ANH

Địa Chỉ : 85/4F  Tam Dong, Thoi Tam Thon, Hoc Mon, HCM, Viet Nam

Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com

Điện thoại : 0938.945.821

Skype: vo.minhtrieu5828

Wed : http://duongtrieuanh.mov.mn/

 

 

Đại lý phân phối Tempsens Instruments tại  Viet Nam
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : Pt 100, 200, 500, 1000 etc.
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : Pt 100, 200, 500, 1000 cu-50, 53 etc.
Tempsens Instruments Viet Nam Model : R-101 Standard RTD with Head & Fitting
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : R-103 Standard RTD with Head & Tip Assembly
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : R-104 RTD With Head & Weld Pad
Tempsens Instruments Viet Nam Model : R-105 RTD with Nipple
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : R-106 RTD with Nipple Union Nipple
Tempsens Instruments Viet Nam Model : R-200 RTD with Cable (Mineral Insulated)
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : R-201 RTD with Cable and Adjustable Comp. Fitting
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : R-203 RTD with Cable & Bayo Nut
Tempsens Instruments Viet Nam Model : R-204 RTD with Cable & Fitting (Spring Loaded)
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : R-206 RTD with Weld Pad & Cable
Tempsens Instruments Viet Nam Model : R-271 RTD with Cable & Connector
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : R-272 RTD (Probe) with Cable & Connector
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : R-273 RTD with Junction Box
Tempsens Instruments Viet Nam Model : R-341 RTD with 3 Pin Connector
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : R-342 RTD Inset with Adjustable Comp. Fitting
Tempsens Instruments Viet Nam Model : R-501 RTD with Thermowell & Adjustable Fitting
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : R-502 RTD with Thermowell & Adjustable Flange
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : R-503 RTD with Taper Thermowell & Adjustable Flange
Tempsens Instruments Viet Nam Model : R-504 RTD with Straight Thermowell Adjustable Comp. Fitting & Cable
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : R-650 RTD with Nipple & Taper Thermowell
Tempsens Instruments Viet Nam Model : R-651 RTD with N/U/N & Taper Thermowell
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : R-652 RTD with Nipple & straight Thermowell
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : R-653 RTD with N/U/N & Straight Thermowell
Tempsens Instruments Viet Nam Model : R-654 RTD with Straight Thermowell & Adjustable Comp. Fitting
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : R-655 RTD with Nipple & Straight Thermowell
Tempsens Instruments Viet Nam Model : R-656 RTD with Solid Sintered Tungsten Carbide
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : R-726 RTD with Nipple & Taper Thermowell
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : R-727 RTD with N/U/N & Taper Thermowell
Tempsens Instruments Viet Nam Model : R-728 RTD with Tapered Thermowell & Adjustable Comp. Fitting
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : R-729 RTD with Nipple & Straight Thermowell
Tempsens Instruments Viet Nam Model : R-730 RTD with N/U/N & Straight Thermowell
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : R-731 RTD with Straight Thermowell & Flange
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : R-732 RTD with Flange N/U/N & stepped Thermowell
Tempsens Instruments Viet Nam Model : R-734 RTD with N/U/N & Coated Taper Thermowell
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : R-735 RTD with N/U/N & Coated Taper Thermowell
Tempsens Instruments Viet Nam Model : R-800 Slide Shoe RTD with Bakelite Cup & 'U' Clamp
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : AST E250 PL and E450 PL
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : AST A250 PL/TL and A450 PL/TL
Tempsens Instruments Viet Nam Model : AST A450C
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : AST A150
Tempsens Instruments Viet Nam Model : AST AL30
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : AST AL45
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : AST AL514
Tempsens Instruments Viet Nam Model : AST AL390
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : AST A250 FO-PL & A450 FO-PL
Tempsens Instruments Viet Nam Model : AST A450C FO-PL
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : AST  T2-250 and T2-450
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : AST TL8
Tempsens Instruments Viet Nam Model : AST TL514
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : AST TL390
Tempsens Instruments Viet Nam Model : AST 450 G-2
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : AST A250+ and A450+
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : AST A450C+
Tempsens Instruments Viet Nam Model : Portable P250 and P450
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : VMK (Tmax 1800°C)
Tempsens Instruments Viet Nam Model : LM (Tmax 1200°C)
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : Tubular (Tmax 1500°C)
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : Microwave Multilab (Tmax 18000C)
Tempsens Instruments Viet Nam Model : T-101 THERMOCOUPLE WIRE PTFE TWISTED PAIR - 260ºC
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : T-201 THERMOCOUPLE WIRE
Tempsens Instruments Viet Nam Model : T-401 THERMOCOUPLE WIRE
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : T-501 THERMOCOUPLE WIRE
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : T-601 THERMOCOUPLE WIRE
Tempsens Instruments Viet Nam Model : T-701 THERMOCOUPLE WIRE
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : T-801 THERMOCOUPLE WIRE
Tempsens Instruments Viet Nam Model : T-901 THERMOCOUPLE WIRE
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : T-151 THERMOCOUPLE WIRE
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : T-251 THERMOCOUPLE WIRE
Tempsens Instruments Viet Nam Model : T-351 THERMOCOUPLE WIRE
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : T-451 THERMOCOUPLE WIRE
Tempsens Instruments Viet Nam Model : S-101 THERMOCOUPLE WIRE
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : S-201 THERMOCOUPLE WIRE
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : S-301 THERMOCOUPLE WIRE
Tempsens Instruments Viet Nam Model : S-401 THERMOCOUPLE WIRE
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : S-601 THERMOCOUPLE WIRE
Tempsens Instruments Viet Nam Model : P-201 THERMOCOUPLE WIRE
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : P-301 THERMOCOUPLE WIRE
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : P-401 THERMOCOUPLE WIRE
Tempsens Instruments Viet Nam Model : P-501 THERMOCOUPLE WIRE
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : PF-101 THERMOCOUPLE WIRE
Tempsens Instruments Viet Nam Model : PF-201 THERMOCOUPLE WIRE
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : PF-301 THERMOCOUPLE WIRE
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : K-101 THERMOCOUPLE WIRE
Tempsens Instruments Viet Nam Model : K-201 THERMOCOUPLE WIRE
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : K-301 THERMOCOUPLE WIRE
Tempsens Instruments Viet Nam Model : F-101 THERMOCOUPLE WIRE
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : F-201 THERMOCOUPLE WIRE
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : F-301 THERMOCOUPLE WIRE
Tempsens Instruments Viet Nam Model : F-401 THERMOCOUPLE WIRE
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : F-601 THERMOCOUPLE WIRE
Tempsens Instruments Viet Nam Model : F-801 THERMOCOUPLE WIRE
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : TF-101 THERMOCOUPLE WIRE
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : TF-201 THERMOCOUPLE WIRE
Tempsens Instruments Viet Nam Model : TF-301 THERMOCOUPLE WIRE
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : TF-401 THERMOCOUPLE WIRE
Tempsens Instruments Viet Nam Model : TF-601 THERMOCOUPLE WIRE
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : TF-901 THERMOCOUPLE WIRE
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : A-101 THERMOCOUPLE WIRE
Tempsens Instruments Viet Nam Model : C-101 THERMOCOUPLE WIRE
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : ITF-101 INSTRUMENTATION CABLE
Tempsens Instruments Viet Nam Model : ITF-201 INSTRUMENTATION CABLE
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : ITF-301 INSTRUMENTATION CABLE
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : IPE-101 INSTRUMENTATION CABLE
Tempsens Instruments Viet Nam Model : IP-101 INSTRUMENTATION CABLE
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : IP-201 INSTRUMENTATION CABLE
Tempsens Instruments Viet Nam Model : IT-101 INSTRUMENTATION CABLE
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : IX-101 INSTRUMENTATION CABLE
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : SS304, SS316, SS316L, 
Tempsens Instruments Viet Nam Model : SS321,SS310, HRS446, 
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : INCONEL 600/800, 601 
Tempsens Instruments Viet Nam Model : A-100 Straight Thermowell (Screwed Type)
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : A-102 Straight Thermowell (Female Thread)
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : A-103 Tapered Thermowell (Male Thread)
Tempsens Instruments Viet Nam Model : A-104 Tapered Thermowell (Female Thread)
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : A-105 Stepped Thermowell
Tempsens Instruments Viet Nam Model : A-106 Straight Thermowell (Screwed Type)
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : A-107 Stepped Thermowell
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : A-108 Taper Thermowell (Screwed Type)
Tempsens Instruments Viet Nam Model : A-109 Heavy Duty Thick Wall Thermowell
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : A-110 Straight Thermowell with Flange
Tempsens Instruments Viet Nam Model : A-111 Taper Thermowell with Flange
Emai : info.duongtrieuanh@gmail.com Model : A-112 Welded Thermowell with Flange
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : A-113 Thermowell with Ceramic Tube
Tempsens Instruments Viet Nam Model : A-114 Double Protection Tube for Boiler Temp.
http://duongtrieuanh.mov.mn/ Model : A-115 Flange with Taper Thermowell

 


Phản hồi

Người gửi / điện thoại

Nội dung

 

Số sản phẩm : 0
Thành tiền : VND
Xem giỏ hàng

Contact : Võ Minh Triều .Phone : 0906 815 828
E Mail 1 : info@duongtrieuanh.com
Email 2 : minhtrieuvo1087@gmail.com
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯƠNG TRIỀU ANH
Địa chỉ : Số 1, đường 5, Khu nhà ở Vạn Phúc, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM
Tel : 028 3636 28 85 . Fax : 028 3636 28 85
MST : 0313.977.322 .
Website : http://duongtrieuanh.com/

Tự tạo website với Webmienphi.vn